Een vliegende start gehuld in mist

Het nieuwe college is ambitieus van start gegaan, deze nieuwe en tevens laatste raadsperiode van de Gemeente Haaren. De eerste politieke vraag die mij als nieuw raadslid werd voorgelegd was het benoemen van de vier wethouders. Een vraag die lastig te beantwoorden bleek omdat de inhoud van het bestuursakkoord op dat moment nog niet met de Raad was gedeeld. De zes blanco stemmen van de oppositie waren een logisch gevolg.

Persoonlijk vind ik vier wethouders niet op voorhand te veel. Maar ik heb wel informatie nodig over het waarom, hoe en wat om te kunnen beoordelen of een groei van 2.0 naar 3.3 FTE formatieplaatsen voor onze Haarense wethouders gerechtvaardigd is. Het is jammer dat de gemeenteraad, en daarmee indirect de Haarense inwoners, de kans niet heeft gekregen om dit inhoudelijk te kunnen beoordelen.

Als maatschappelijk betrokken inwoner van Haaren heb ik de politieke discussies de afgelopen jaren met veel interesse gevolgd. Daarin was de visie van (leden van) de huidige coalitiepartijen duidelijk; de dialoog aangaan, een transparant bestuur en het open en tijdig delen van informatie. Kortom: het serieus nemen van de burgers én de Gemeenteraad. Wat dat betreft is de vliegende start nog gehuld in mist.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *