Ik ben VOOR

Ik stel me verkiesbaar omdat ik het belangrijk vind dat het dorp Haaren zijn identiteit en karakter kan behouden. In de komende jaren moeten er afspraken worden gemaakt over hoe dat gaat gebeuren.

Als verenigingsman ken ik de waarde van sociaal verbindende activiteiten. Daar zet ik me graag voor in. Daarom vraag ik om uw voorkeurstem.

Ik vind dat we de gemeenschapszin en saamhorigheid in Haaren moeten koesteren. Dat is voor mij de drijfveer om namens Samenwerking ’95 de komende jaren in de raad de belangen van verenigingen, jongeren, ouderen en ondernemers te behartigen. Zij zorgen voor de energie in ons dorp!

Stem op 21 maart VOOR het versterken van de leefbaarheid in het dorp Haaren voor en nĂ¡ de opsplitsing.