“Hoe werkt de Gemeenteraad?”

De gemeenteraad wordt om de vier jaar gekozen. In Haaren bestaat de Raad uit 15 leden.

De gemeenteraad is als algemeen bestuur verantwoordelijk voor belangrijke beslissingen, waaronder de jaarrekening en de begroting.

De wethouders worden door de gemeenteraad gekozen, maar zijn geen lid van de gemeenteraad. De wethouders vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van beleid. De raad bepaalt het beleid en controleert de uitvoering daarvan.

Samenwerken
Fracties die het over het bestuur van de komende jaren eens zijn, kunnen dus samenwerken en een coalitie vormen. Die partijen sluiten na de verkiezingen een verbond. Uit een verbond volgt een akkoord over de plannen voor de gemeente. Dit heet een coalitieakkoord.

Partijen die niet in de coalitie zitten kunnen het oneens zijn met deze plannen. Zij voeren dan oppositie en zijn de oppositiepartijen. Omdat de coalitie een meerderheid heeft in de raad, is het makkelijker om een voorstel goed te keuren. Raadsleden stemmen namelijk meestal in lijn met wat hun partij vindt, want daarom zijn zij voor die partij in de raad gegaan.

Raad bepaalt beleid
De raad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen, bijvoorbeeld de vaststelling van de begroting. De raad stelt ook gemeentelijke wetten vast. De raad kan een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. Ook kan hij zelf het initiatief nemen tot het maken van een plan.

Raad controleert
De gemeenteraad controleert of burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoeren en of ze de afgesproken doelstellingen halen. De raad heeft een aantal middelen om het college te controleren. Bijvoorbeeld het recht om vragen te stellen en het recht van onderzoek.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *